ਇੱਕ ਸੱਚ……..

​ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਕੇ,

ਕਦੇ ਇਸ਼ਕ ਪੁਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ….

ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ,

ਕਦੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ….

ਉਹ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ,

ਤੇ ਅਖੀਰ ਭੁਗਤਣਾ ਈ ਪੈਣਾ ਹੈ….

ਕਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ,

ਸੱਚ ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

✒ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵੈਦ

✒👉My other writings

Image source: http://jottingtruth.com/wp-content/uploads/2014/06/will-you-keep-searching.jpg

Between Diyas & ‘Chinese Lights’

A lot many messages popped up this year, requesting the citizens to stop the use of ‘Chinese Lights’ for economic and moral reasons. I liked the messages. But the reasons were not very engaging. I hold some totally different views to support the messages.

First the word Deepawali itself says series of light lamps – which have always been the traditional earthernware.

If it is all about Light, then why are people debating on the source of light ?

Let me elaborate it to you. The light of earthernware needs regular replacement of oil at short time intervals to keep the flame burning. If oil is not replaced, or if proper protection is not given from the wind, the flame will go off. Similarly, it is very important to put our sincere efforts, loyalty and faith to keep any relationship going. Also, protection again misunderstandings, lies and ego is essential, else the efforts will go waste.

On the other hand, all artificial lights (of all sorts), are like the fake love, respect or politeness we show to one another. It requires no efforts to glow but once it goes off, we throw it, and buy another one.

FEEL THE DIFFERENCE! FEEL THE TRUTH! HAPPY DIWALI!

 

440px-diwalioillampcrop

प्यार की हार ……..

​देखा एक प्रेमी जोड़ा,

गाँव के मोड़ पे,

एक बूढ़े पेड़ की डाल से,

लटकता झूलता,

गले में फंदा डाले,

प्यार का।

और नीचे खड़े लोग,

कोस रहे थे उन्हें,

सैंकड़ों थीं आँखें,

तमाशा देख रहीं,

समाज से प्यार की हार का।

✒अभिषेक वैद

Image source http://marissalimon1094.tumblr.com/page/2